Skip to main content
 • Privacy verklaring

  Via onze webshop bieden wij allerlei diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

  Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  Decorabel, gevestigd aan Beatrixpark 24D 7101 DM Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens

  Telefonisch06 – 44691241
  Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mailinfo@decorabel.nl
  PostDecorabel
  Beatrixpark 24D
  7101DM Winterswijk

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Bij het gebruik van onze webshops laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo verwerken wij je mailadres wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een bestelling bij ons plaatst of contact met ons opneemt via ons contactformulier.

  Persoonsgegevens

  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden

  Privacymaatregelen

  Google Analytics beschermt de vertrouwelijkheid van Google Analytics-gegevens op verschillende manieren:

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Decorabel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Persoonsgegevens
  Bewaartermijn: 5 jaar na geen gebruik te hebben gemaakt van onze diensten of webshop.

  Reden: Het juist aanschrijven/aanspreken en factureren van klant/niet klant.

  Google Analytics
  Bewaartermijn: 38 maanden.

  Reden: Het verbeteren van onze website en inzage in het gedrag van bezoekers. Het betreft het IP adres (anoniem

  Facebook Messenger
  Bewaartermijn: 3 maanden.
  Reden: Om de communicatie te bevorderen en het terug koppelen van vorige gesprekken. (Wanneer je ons geliked hebt, blijven deze gegevens bij Facebook zolang je ons volgt en/of je een Facebook pagina hebt.)

  Automatische incasso
  Bewaartermijn: 1 maand naar beëindigen automatische incasso
  Reden: Voor het evt. terugkeren of aanpassen van het abonnement.

  De contactformulieren op onze website stuurt alle ingevulde informatie alleen naar ons e-mailadres info@decorabel.nl. Ons mailadres valt onder G-Suite en zal na het verzenden van het contactformulier je e-mailadres en naam opslaan. Tevens staan deze gegevens in ons mailprogramma Thunderbird opgeslagen. Zolang je geen bezwaar bij ons indient, zullen deze gegevens bij ons opgeslagen blijven.

  De e-mailafhandeling wordt ook bewaard bij Sendgrid. Sendgrid bewaart e-mailberichtactiviteiten / metadata (zoals openen en klikken) gedurende 365 dagen. Ze slaan storingsberichten en spam-berichten (die inhoud bevatten) voor onbepaalde tijd op en ze bewaren minimale willekeurige inhoud samples gedurende 61 dagen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal en automatische incasso betalingen (Ecurring) in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

  Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

  Profilering, Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Decorabel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden.

  Onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

  Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van anonieme cookies.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Decorabel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@decorabel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Decorabel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Decorabel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@decorabel.nl

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

  Websites van derden

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van jouw gegevens

  Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigingen. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van de Decorabel via de volgende gegevens:

  Telefonisch06 – 44691241
  Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  E-mailinfo@decorabel.nl
  PostDecorabel
  Beatrixpark 24D
  7101DM Winterswijk

  Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Inwerkingtreding

  Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 13 Mei 2018.

  Wij maken gebruik van:

  Blijf op de hoogte!